Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi

"Sevgiye ve Hayata Açılan Kapı"

  
 • Kısa Dönem AGH Projemiz için Başvuru

 • BURSLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 • Vakfımıza Bağışlarınız İçin Gerekli Bilgiler

 • 2015 Yılında Erasmus+ Programı Kapsamında Projeleri Desteklenen Kurumların Dikkatatine

Kısa Dönem AGH Projemiz için Başvuru1 BURSLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU2 Vakfımıza Bağışlarınız İçin Gerekli Bilgiler3 2015 Yılında Erasmus+ Programı Kapsamında Projeleri Desteklenen Kurumların Dikkatatine4

Duyurular


 • BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu

 • ÇTCS Mağduru Çocuklarla Çalışan Profesyonellere Yönelik Eğitim/Bilgilendirme Çalışması

 • İşletme Temsilcileri için Teklif Çağrısı

 • Avrupa Birliği’nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı

 • AB İstihdam ve Sosyal Yenilik Programının Sosyal Taraflara Yönelik Teklif Çağrısı

 • YTB Mevlana Kültürel Etkileşim Programı

 • Gelecek Turizmde’nin 2016 Dönemi Başvuruları Başladı

 • EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

 • Af Örgütü Uluslararası Toplum ve Mülteciler Konferansı

 • Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Proje Pazarı

 • Almanya’da Uygulamalı Eğitim Kursu

 • Slovakya’da Kalite üzerine İleri Eğitim Kursu

 • “Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü” Konulu Yaz Seminerleri

 • “SOSYAL DİYALOGA DESTEK” KONULU TEKLİF ÇAĞRISI

 • Japonya Hükümeti Bursları

 • Romanya Hükümeti Dil Bursu

 • İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EaSI)

 • Yaratıcı Avrupa Programı

 • İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı

 • Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

 • Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

 • Bilimsel Mükemmeliyet

 • Türkiye’den ilk InnovFin KOBİ Garanti Anlaşması

 • Bir bakışta Horizon 2020 Programı

 • UFUKTA BİLİM VAR !

 • AGH Proje Veritabanı

 • Garanti Gençlik Atölyeleri

 • Washington, DC’de Hunford Gençlik Kardeşlik Programı

 • Mobil Teknoloji, Mobil İstihdam Projesi Eğitim Başvuruları Başladı

 • Sosyal Etki Ölçümlemesi Eğitimi

 • KOBİMEN AKADEMİ Ücretsiz KOBİ Mentorluğu Eğitimleri İçin Son Fırsat

 • Avrupa Komisyonu/İşçi Birlikleri İçin Bilgi ve Eğitim Tedbirleri Çağrısı

 • Erasmus+ Teklif Çağrısı KA3 Eğitim ve Gençlik Alanlarında Sosyal Uyumun Desteklenmesi

 • Copyright © 2014